bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Instrukcja korzystania z BIP

 

Do poruszania się po stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Centrum Usług Wspólnych służy Menu Główne  znajdujące się po stronie lewej strony.

 
Jest ono podzielone na Kategorie, które grupują informacje z poszczególnych działów tematycznych. Kategorie opatrzone są nagłówkami. W celu ułatwienia odnalezienia informacji, w ramach kategorii utworzone zostały Podkategorie (znaki "->"umieszczone w Kategoriach ). Po wskazaniu kursorem myszy nazwy Podkategorii, nazwa Podkategorii zostaje podkreślona. Po wciśnięciu lewego przycisku myszy informacje zapisane w danej podkategorii wyświetlają się bądź w postaci kolejnych podmenu bądź w postaci informacji docelowej z prawej części ekranu.

Każda opublikowana strona posiada wersje archiwalne. U dołu każej wyświetlonej strony - pod nazwą osoby, która dany zasób opublikowała - znajduje się link "Wersje archiwalne tej strony". Aby przeglądać archiwalne treści należy wcisnąc lewy przycisk myszki na linku.

Strony Biuletynu Informacji Publicznej Centrum Usług Wspólnych  wyposażone są w Rejestr Zmian, który automatycznie zapisuje informacje o zmianach w treści poszczególnych artykułów, wraz z powodem dokonanych zmian. Lista zmian dostępna jest po kliknięciu w odnośnik "rejestr zmian".

 
W Biuletynie oprócz treści bezpośrednio podanych na stronie, znajdują się również informacje dołączone w postaci plików do pobrania np. w Kategorii Organizacja CUW, do których można dotrzeć za pomocą linków. Pliki te są publikowane w formacie PDF i odczytywane za pomocą ogólnodostępnego, darmowego programu Adobe Reader lub Foxit Reader.

 Program ten można pobrać na stronie producenta.Opublikował: Centrum Usług Wspólnych
Publikacja dnia: 01.10.2016
Podpisał: Centrum Usług Wspólnych
Dokument z dnia: 04.04.2016
Dokument oglądany razy: 1 197