bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 07.08.2022, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: edycja linków

Zamówienia publiczne, przetargi


Informacje o prowadzonych postępowaniach w zakresie zamówień publicznych.


2022-08-05
Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu na usługę pn. Przewóz uczniów niepełnosprawnych do szkół/placówek oświatowych w roku szkolnym 2022/2023.


2022-07-26
Informacja o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pn. Przewóz uczniów niepełnosprawnych do szkół/placówek oświatowych w roku szkolnym 2022/2023.


2022-07-01
Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu na usługę pn. Przewóz uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Twardogóra w roku szkolnym 2022/2023.


2022-06-22
Informacja o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pn. Przewóz uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Twardogóra w roku szkolnym 2022/2023.2022-06-10
Zawiadomienie o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pn. Przewóz uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Twardogóra w roku szkolnym 2022/2023.


2022-05-31
Informacja o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pn. Przewóz uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Twardogóra w roku szkolnym 2022/2023.


2022-01-21
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2022 rok


2021-10-04
Informacja o wyniku postepowania pod nazwą Przewóz uczniów niepełnosprawnych do szkół/placówek oświatowych w roku szkolnym 2021/2022.


2021-09-17
Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu pod nazwą Przewóz uczniów niepełnosprawnych do szkół/placówek oświatowych w roku szkolnym 2021/2022.


2021-09-17
Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na zamówienie w postępowaniu pod nazwą Przewóz uczniów niepełnosprawnych do szkół/placówek oświatowych w roku szkolnym 2021/2022.


2021-09-09
Informacja o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pn. Przewóz uczniów niepełnosprawnych do szkół/placówek oświatowych w roku szkolnym 2021/2022.


2021-07-27
Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pn.
Przewóz uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Twardogóra
w roku szkolnym 2021/2022
.


2021-07-14
Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu na usługę pn. Przewóz uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Twardogóra w roku szkolnym 2021/2022.


2021-07-14
Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na zamówienie w postepowaniu pod nazwą Przewóz uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Twardogóra w roku szkolnym 2021/2022.


2021-07-05
Informacja o postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pn. Przewóz uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Twardogóra w roku szkolnym 2021/2022.
2021-01-25
Plan Zamówień Publicznych na 2021 rok


2021-01-25
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w procesie udzielania zamówień publicznych


2020-08-05
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na usługę pn. Przewóz uczniów niepełnosprawnych do szkół prowadzonych przez Gminę Twardogóra w roku szkolnym 2020/2021


2020-08-05
Ogłoszenie o odrzuceniu oferty i wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na usługę pn. Przewóz uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Twardogóra w roku szkolnym 2020/2021


2020-08-04
Informacja z otwarcia ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na usługę pn. Przewóz uczniów niepełnosprawnych do szkół prowadzonych przez Gminę Twardogóra w roku szkolnym 2020/2021.


2020-08-04
Informacja z otwarcia ofert złożonych w przetargu nieograniczonym na usługę pn. Przewóz uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Twardogóra w roku szkolnym 2020/2021.


2020-07-20
Informacja o przetargu nieograniczonym na usługę pn. Przewóz uczniów niepełnosprawnych do szkół prowadzonych przez Gminę Twardogóra w roku szkolnym 2020/2021.


2020-07-15
Informacja o przetargu nieograniczonym na usługę pn. Przewóz uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Twardogóra w roku szkolnym 2020/2021.


2019-02-28
Plan zamówień publicznych na rok 2020


2019-08-05
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na usługę pn. Przewóz uczniów niepełnosprawnych do szkół/placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Twardogóra w roku szkolnym 2019/2020.


2019-07-08
Informacja o przetargu nieograniczonym na usługę pn. Przewóz uczniów niepełnosprawnych do szkół/placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Twardogóra w roku szkolnym 2019/2020.


2019-07-02
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na usługę pn. Przewóz uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Twardogóra w roku szkolnym 2019/2020.


2019-06-21
Informacja o przetargu nieograniczonym na usługę pn. Przewóz uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Twardogóra w roku szkolnym 2019/2020.


2019-02-28
Plan zamówień publicznych na rok 2019


2018-10-22
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na usługę pn. Przewóz uczniów na zajęcia nauki pływania do Krytej Pływalni Dolnośląski Delfinek w Twardogórze


2018-10-02
Informacja o przetargu nieograniczonym na usługę pn. Przewóz uczniów na zajęcia nauki pływania do Krytej Pływalni Dolnośląski Delfinek w Twardogórze- znak sprawy: CUW.271.3.2019


2018-08-14
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na usługę pn. Przewóz uczniów niepełnosprawnych do szkół/placówek oświatowych w roku szkolnym 2018/2019


2018-07-24
Informacja z otwarcia ofert w przetargu nieograniczonym na usługę pn. Przewóz uczniów niepełnosprawnych do szkół/placówek oświatowych w roku szkolnym 2018/2019


2018-07-02
Informacja o przetargu nieograniczonym na usługę pn. Przewóz uczniów niepełnosprawnych do szkół/placówek oświatowych w roku szkolnym 2018/2019


2018-06-04
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na usługę pn. Przewóz uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Twardogóra w roku szkolnym 2018/2019.


2018-05-11
Informacja o przetargu nieograniczonym na usługę pn. Przewóz uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Twardogóra w roku szkolnym 2018/2019.


2017-06-28
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na usługę pn. Przewóz uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Twardogóra oraz na naukę pływania w roku szkolnym 2017/2018.2017-06-20
Informacja o zmianie specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na usługę pn. Przewóz uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Twardogóra oraz na naukę pływania w roku szkolnym 2017/2018.


2017-06-09
Informacja o przetargu nieograniczonym na usługę pn. Przewóz uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Twardogóra oraz na naukę pływania w roku szkolnym 2017/2018.Opublikował: Centrum Usług Wspólnych
Publikacja dnia: 07.08.2022
Podpisał: Edyta Michałowska
Dokument z dnia: 01.09.2016
Dokument oglądany razy: 4 488