bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Przetarg nieograniczony


Zawiadomienie o odrzuceniu oferty i unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pn.
Przewóz uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Twardogóra
w roku szkolnym 2022/2023
.Numer referencyjny postępowania – CUW.260.1.2022
Nazwa postępowania – „Przewóz uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Twardogóra w roku szkolnym 2022/2023”
Identyfikator postępowania (na platformie miniPortal) –53810c38-f6da-4618-9e18-757148c7fb54
Numer ogłoszenia o zamówieniu w BZP:2022/BZP 00186327/01 z 31.05.2022 r.
Identyfikator BZP: ocds-148610-36249074-e0ae-11ec-9a86-f6f4c648a056

Ogłoszenie w formacie PDFOpublikował: Centrum Usług Wspólnych
Publikacja dnia: 10.06.2022
Podpisał: Edyta Michałowska
Dokument z dnia: 10.06.2022
Dokument oglądany razy: 68