bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Zamówienie publiczne


Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pn.
Przewóz uczniów niepełnosprawnych do szkół/placówek oświatowych
w roku szkolnym 2021/2022
.Informacje z otwarcia ofert

Identyfikator postępowania: 716535c2-dbf4-41a1-b8f6-b3972a89e050
Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny: 2021/BZP 00175860
Adres strony WWW postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl


Opublikował: Centrum Usług Wspólnych
Publikacja dnia: 17.09.2021
Podpisał: Edyta Michałowska
Dokument z dnia: 17.09.2021
Dokument oglądany razy: 329