bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Przetarg nieograniczony


Informacja o przetargu nieograniczonym na usługę pn. Przewóz uczniów na zajęcia nauki pływania do Krytej Pływalni Dolnośląski Delfinek w Twardogórze- znak sprawy: CUW.271.3.2019.

Ogłoszenie o przetargu w formacie PDF

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w formacie PDF

Załączniki do SIWZ w formacie DOC

Załącznik nr 1 do umowy - harmonogram - w formacie XLS


Opublikował: Centrum Usług Wspólnych
Publikacja dnia: 02.10.2018
Podpisał: Edyta Michałowska
Dokument z dnia: 02.10.2018
Dokument oglądany razy: 1 831