bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Przetarg nieograniczony


Informacja o przetargu nieograniczonym na usługę pn. Przewóz uczniów niepełnosprawnych do szkół/placówek oświatowych w roku szkolnym 2018/2019.

Ogłoszenie o przetargu w formacie PDF

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w formacie PDF

Załączniki do SIWZ w formacie DOC


Opublikował: Centrum Usług Wspólnych
Publikacja dnia: 02.07.2018
Podpisał: Edyta Michałowska
Dokument z dnia: 02.07.2018
Dokument oglądany razy: 1 917